Registracija mopeda brez papirjev

Vse kar se tiče mopedov
Uporabniški avatar
automatic_7
Moderator
Prispevkov: 4131
Pridružen: Če Avg 13, 2009 11:07 am
Kraj: okolica Nove Gorice

Re: Registracija mopeda brez papirjev

Odgovor Napisal/-a automatic_7 » Če Sep 08, 2016 4:10 pm

prlek napisal/-a:Kopirano iz članka 24ur:
"Pomisleke, da bo zaradi starosti težko dokazovati izvor mopeda, kar bi otežilo ali popolnoma onemogočilo postopek registracije, so predlagatelji že vnaprej utišali. V takšnih primerih bi bil dovolj nesporen dokaz o lastništvu, kar pomeni, da bi za mopede veljale enake izjeme kot za starodobnike, traktorje in traktorske priklopnike."
Torej kot je meni znano lahko pri traktorju dokažeš izvor lastništva z kakšno pričo in to potem uveljaviš pri notarju. Zgleda bi to zdaj veljalo tudi za mopede kot je že bilo nekoč.
http://m.24ur.com/novice/slovenija/motor.html
že ampak tu so kot mopedi mišljene 25ke

franc
vplinjač
Prispevkov: 320
Pridružen: Po Maj 06, 2013 12:00 pm

Re: Registracija mopeda brez papirjev

Odgovor Napisal/-a franc » Pe Jan 13, 2017 7:35 am

Če se komu da brati...
(sicer bolj interna zadeva, ampak nima kakšne oznake, tako da je lahko "javno" dostopna) .

Zadeva: Pojasnila v zvezi z registracijo in tehničnimi pregledi mopedov
Zveza:


Spoštovani!


Z Zakonom o dopolnitvah Zakona o motornih vozilih (ZMV-B) (Uradni list RS, št. 68/16), ki je pričel veljati 19. novembra 2016, so mopedi dodani v vsebino drugega odstavka 31. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10 in 23/15), ki, v kolikor lastnik nima dokazil o izvoru in lastništvu vozila, določa časovne pogoje in vozila, za katera se lahko v posebnem ugotovitvenem postopku ugotavlja samo nespornost lastništva vozila. V tem postopku se ne ugotavlja izvora vozila, postopek pa se izvede v namen registracije takega vozila.
Navedeni zakon pa tudi določa obveznost registracije mopedov, pri katerih trajna nazivna moč pogonskega motorja ne presega 4 kW in konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h (v nadaljevanju: »mopedi do 25 km/h«). Navedena obveznost prične veljati 1. maja 2017.
Za »mopede do 25 km/h« se bo v postopku registracije izdalo registrske tablice, ki bodo v namen lažjega nadzora v cestnem prometu omogočile razlikovanje od ostalih mopedov. Te nove registrske tablice bodo uveljavljene preko sprememb in dopolnitev Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil, za kar pa bo potrebna tudi nadgradnja sistema MRVL, ki podpira delovanje evidence registriranih vozil. Predvideno je, da bo opisana registracija »mopedov do 25 km/h« mogoča od 1. aprila 2017 dalje, torej 1 mesec pred pričetkom njihove obvezne registracije.
Ker mopedi do sedaj niso bili določeni kot izjema v zahtevi za dokazilo o izvoru in lastništvu vozila, »mopedi do 25 km/h« pa niso bili del sistema obvezne registracije vozil, se je pojavilo kar nekaj vprašanj, ki se nanašajo na ustrezen postopek tehničnega pregleda in registracije mopeda. Posledično Ministrstvo za infrastrukturo v sodelovanju z Javno agencijo RS za varnost prometa in GZS, Sekcijo strokovnih in registracijskih organizacij za motorna in priklopna vozila v RS, podaja pojasnila in usmeritve.
Javna agencija RS za varnost prometa s tem dopisom seznani vse tehnične službe, strokovne organizacije, registracijske organizacije in pooblaščene zastopnike mopedov v Republiki Sloveniji.
A. MOPEDI V POSTOPKU REGISTRACIJE VOZILA KOT IZJEMA PRI ZAHTEVI ZA DOKAZILO O IZVORU IN LASTNIŠTVU VOZILA
Drugi odstavek 31. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10, 23/15 in 68/16, v nadaljevanju: ZMV) določa, da se ne glede na prvi odstavek istega člena (zahteva po dokazilu o izvoru in lastništvu vozila) registrira starodobnik, moped, traktor, in traktorski priklopnik, če je bil na ozemlju Republike Slovenije pred 1. majem 2004, in če lastništvo vozila ni sporno. Z besedo »moped« so seveda zajeti tudi »mopedi do 25 km/h«.
Za ta vozila se nespornost lastništva ugotavlja v posebnem ugotovitvenem postopku po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek. Seveda pa je v tem postopku treba ugotoviti tudi izpolnjevanje pogoja, da je bilo vozilo na ozemlju Republike Slovenije pred 1. majem 2004.
Potek ugotovitvenega postopka določa glede na okoliščine posameznega primera uradna oseba, ki vodi postopek, pri tem pa se mora držati določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek in predpisov, ki se nanašajo na zadevo, za katero gre. Kdo je lahko uradna oseba, je določeno v navedenem zakonu. Uradna oseba v postopku preuči vsa dejstva in okoliščine in o zadevi odloči neodvisno in nepristrano.

B. MOPEDI IN ZAHTEVA PO POTRDILU O SKLADNOSTI VOZILA ALI IZJAVI O USTREZNOSTI VOZILA V POSTOPKU REGISTRACIJE VOZILA
Za konkretni moped se najprej v MRVL preveri ali obstaja njegov zapis. Glede na rezultat iskanja in glede na možne situacije v nadaljevanju podajamo pojasnila za posamezna časovna obdobja.
Uvodna splošna pojasnila:

V kolikor moped nima vtisnjene identifikacijske številke ali je ta poškodovana ali prenarejena, se vtisne izvirna identifikacijska številka mopeda, če jo je mogoče nedvoumno ugotoviti na podlagi spremljajoče dokumentacije ali na podlagi poizvedb pri proizvajalcu. Če identifikacijske številke mopeda ni mogoče ugotoviti, se mopedu ne more določiti druge identifikacijske številke. Navedeno velja tudi, če je bil moped prodan na javni dražbi državnega organa.

1. Mopedi, ki so bili na ozemlju Republike Slovenije pred 1. 10. 1993
Postopki ugotavljanja skladnosti vozil s predpisi so bili uveljavljeni z Odredbo o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 14/93), ki je začela veljati 26. marca 1993. Navedena odredba je za izdajo izjav o ustreznosti vozila v 12. členu uvedla pet mesečno prehodno obdobje, zato se za začetek obvezne izdaje izjav o ustreznosti vozila šteje 26. avgust 1993. Ne glede na navedeno pa se za datum začetka urejenega sistema šteje 1. oktober 1993.
V kolikor v MRVL ni razvidnih podatkov o mopedu, te podatke vnese v MRVL strokovna organizacija, pooblaščena za opravljanje tehničnih pregledov vozil, z generiranjem (potrdilo SF).

2. Mopedi, ki so bili dani v promet v Republiki Sloveniji od 1. 10. 1993 do 1. 5. 2004
a) če so podatki o izdani izjavi o ustreznosti vozila razvidni v MRVL
(sicer zgolj številka izjave o ustreznosti vozila, datum izdaje, znamka, tovarniška oznaka in komercialna oznaka), izjave o ustreznosti vozila ni treba predložiti v pisni obliki. Strokovna organizacija, pooblaščena za opravljanje tehničnih pregledov vozil, v MRVL dopolni tehnične podatke vozila, ki jih pridobi na podlagi pregleda vozila. Obvezni podatki so vsaj tisti, ki so vpisani v prometno dovoljenje.
Posebna pozornost v primeru, ko je izjava o ustreznosti vozila vezana na drugo vozilo (registrirano vozilo) z enako identifikacijsko številko, kot jo ima moped. V tem primeru se upravljavcu MRVL, Ministrstvo za infrastrukturo, posreduje zahteva za ločitev izjave o ustreznosti vozila od vozila. Navedeno zahtevo se pošlje zaposlenima Ministrstva za infrastrukturo, pristojnima za delovanje MRVL, xxxxxxx in gxxxxx na elektronska naslova xxxxx in xxxx
b) če ima stranka za vozilo izjavo o ustreznosti vozila v pisni obliki,
podatki pa v MRVL niso razvidni, se na Javno agencijo RS za varnost prometa posreduje kopijo izdane izjave o ustreznosti vozila (ali skenirano izjavo), ki jo vnese v CRV (centralni register vozil) in posledično v MRVL. Skeniran dokument se skupaj s pojasnilom posreduje na Javno agencijo RS za varnost prometa na elektronski naslov xxxxxx, v zadevo pa se vpiše »VNOS POTRDILA V CRV«.

c) če stranka nima izjave o ustreznosti in ta tudi ni razvidna v MRVL
- za tipe in izvedenke mopedov, za katere je bila izdana listina o homologaciji tipa vozila (podatke se pridobi iz baze Centralnega registra vozil CRV oziroma preko PSO aplikacije ) vozilo vnese v MRVL strokovna organizacija, pooblaščena za opravljanje tehničnih pregledov vozil, z generiranjem (potrdilo SF);
- za tipe in izvedenke vozil, za katere listina o homologaciji tipa vozila ni bila izdana, vozilo vnese v MRVL strokovna organizacija, pooblaščena za opravljanje tehničnih pregledov vozil, z generiranjem (potrdilo SF). Za moped se tehnični podatki pridobijo s fizičnim pregledom mopeda, iz spremljajoče dokumentacije oziroma od proizvajalca vozila.

3. Mopedi, ki so bili dani v promet v Republiki Sloveniji od 1. 5. 2004 dalje
a) če so podatki o izdanem potrdilu o skladnosti vozila razvidni v MRVL,
ni potrebno predložiti potrdila o skladnosti vozila v pisni obliki;

b) če ima stranka za vozilo potrdilo o skladnosti vozila v pisni obliki,
podatki pa v MRVL niso razvidni, se na Javno agencijo RS za varnost prometa posreduje kopijo izdanega potrdila o skladnosti vozila (ali sken potrdila), ki ga vnese v CRV in posledično v MRVL. Skeniran dokument se skupaj s pojasnilom posreduje na Javno agencijo RS za varnost prometa na elektronski naslov xxxxxxx, v zadevo pa se vpiše »VNOS POTRDILA V CRV«.

c) če potrdilo o skladnosti vozila za moped, kupljen kot nov v Republiki Sloveniji, ni bilo izdano, vendar je bil tip vozila homologiran in evidentiran pri Javni agenciji RS za varnost prometa (razvidno iz CRV),
Lastnik vozila mora pridobiti potrdilo o skladnosti vozila pri prodajalcu mopeda oziroma pooblaščenemu zastopniku te znamke mopeda v Republiki Slovenji, opcijsko pa potrdilo o skladnosti izda strokovna organizacija na podlagi postopka identifikacije.

d) če potrdilo o skladnosti vozila za moped, kupljen kot nov v Republiki Sloveniji, ni bilo izdano, tip vozila pa je bil homologiran, vendar ni bil evidentiran pri Javni agenciji RS za varnost prometa (razvidno iz CRV),
Potrdilo o skladnosti vozila izda strokovna organizacija na podlagi postopka identifikacije in ocene tehničnega stanja; stranka mora pri proizvajalcu mopeda oziroma pooblaščenemu zastopniku te znamke mopeda v Republiki Slovenji pridobiti COC certifikat;

e) če potrdilo o skladnosti vozila ni bilo izdano in je bil moped pridobljen v drugi državi članici EU,

Strokovna organizacija opravi postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila. Stranka mora poleg dokazila o izvoru in lastništvu mopeda predložiti dokument ustreznega organa druge države članice EU, na podlagi katerega je bil moped dan v promet, ali COC dokument.
V drugih primerih se opravi postopek posamične odobritve vozila z ugotavljanjem stanja vozila v času izdelave ali dajanja v promet. Glede na to, da so od 1. 3. 2010 dalje predmet obdavčitve z DMV (davek na motorna vozila) tudi mopedi, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo v Republiki Sloveniji, je potrebno pri vozilih, ki so bila pridobljena po 1. 3. 2010, od lastnika zahtevati tudi predložitev dokazila o izpolnitvi davčne obveznosti.

C. MOPED, DEKLARIRAN ZA HITROST 25 KM/H, IZMERJENA HITROST PA JE VIŠJA (45 KM/H),
V primeru, ko je za moped določena najvišja hitrost 25 km/h, izmerjena najvišja hitrost pa je višja (na primer 45 km/h), vendar sprememba hitrosti ni vpisana kot predelava, se lastnika mopeda napoti na tehnično službo, da opravi postopek posamične odobritve predelanega vozila pod pogojem, da je priložena ustrezna dokumentacija o predelavi.
V nasprotnem se zahteva vrnitev v prvotno stanje (omejitev hitrosti na 25 km/h). Ravno tako se v primeru, ko je pri mopedu s tovarniško največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo 45 km/h izmerjena hitrost 25 km/h, sprememba najvišje konstrukcijsko določene hitrosti upošteva zgolj, če je kot predelava vpisana v potrdilu o skladnosti vozila.

D. MOPEDI KATEGORIJE L1 (STARA KLASIFIKACIJA), KI SO IMELI NA PODLAGI NACIONALNE ZAKONODAJE DOVOLJENO KONSTRUKCIJSKO NAJVEČJO DOLOČENO HITROST 50 KM/H
Mopedi kategorije L1 (stara klasifikacija) so imeli na podlagi nacionalne zakonodaje dovoljeno konstrukcijsko največjo določeno hitrost 50 km/h. Sprememba največje določene hitrosti na 45 km/h je bila določena z Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-C, Uradni list RS, št. 67/02 z dne 26. 7. 2002, veljavnost 27. 7. 2002). Glede na to se mopedi, dani v uporabo v Republiki Slovenji pred 27. 7. 2002, ki imajo tovarniško določeno največjo konstrukcijsko hitrost do 50 km/h, razvrstijo v kategorijo L1e in sme biti pri teh vozilih takšna tudi izmerjena največja hitrost na tehničnem pregledu vozila.

E. TEHNIČNI PREGLED MOPEDA SE OPRAVI PRED REGISTRACIJO TEGA MOPEDA V REPUBLIKI SLOVENIJI, ČE JE MOPED STAREJŠI OD ROKA ZA PRVI TEHNIČNI PREGLED
Ministrstvo za infrastrkturo je glede nove zahteve, da se tehnični pregled vozila opravi pred registracijo tega vozila v Republiki Sloveniji, če je vozilo starejše od roka za prvi tehnični pregled, že podalo pojasnilo v dopisu št. 3xxxxxx
Dodatno podajamo pojasnilo, da se leto izdelave pri mopedih, danih v promet pred 1. 5. 2004, določi na podlagi razpoložljivih podatkov – podatka v izjavi o ustreznosti, na podlagi oznake za modelno leto na 10. mestu 17-mestne identifikacijske številke vozila, iz morebitnih drugih predloženih dokumentov mopeda, na podlagi tovarniških podatkov o obdobju izdelave določenega tipa oz. modela mopeda, s primerjavo podatkov za druge mopede istega tipa oz. modela v PSO aplikacije ipd. Kjer ni datuma izdaje COC, se v rubriko vpiše datum 31.12. ter letnico izdelave.
Glede na določbe ZMV se po opravljenem prvem tehničnem pregledu mopeda nadaljnji tehnični pregledi mopedov opravljajo vsaki dve leti, če od prve registracije ali leta proizvodnje ni poteklo osem let, sicer pa enkrat letno. Pri mopedih, ki so starejši od štirih let in niso starejši od 8 let, se torej določi rok naslednjega tehničnega pregleda čez dve leti, če pa je moped starejši od 8 let, pa na eno leto.

S spoštovanjem!


Pripravila:
mag. xxxxx
podsekretar

dr. xxxxxx
sekretar

xxxxxxxx mag. Dxxxxxx
vodja sektorja generalna direktoricaPriloge: /
Poslati:
- Javna agencija RS za varnost prometa (xxx)
- Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za promet, Sekcija strokovnih in registracijskih organizacij za motorna in priklopna vozila v RS (xxxxxxx)
- Obrtno podjetniška zbornica Slovenije (xxxxxx
- Trgovinska zbornica Slovenije (xxxxxxx)

Vložiti: - zbirka dokumentarnega gradiva

Berty
glava cilindra
Prispevkov: 593
Pridružen: Sr Maj 11, 2016 3:41 pm

Re: Registracija mopeda brez papirjev

Odgovor Napisal/-a Berty » Ne Mar 26, 2017 12:26 pm

Mene pa zanima kako je z registracijo mopeda( Avtomatik A3, ki spada v AM kategorijo), če lastnik nima veljavnega prometnega, ima pa potrdilo o zavarovalni polici (in upam da staro prometno). Ali so možni prepis, registracija in izdelava novega prometnega?
APN4M 83'
Colibri 03 59'

Uporabniški avatar
automatic_7
Moderator
Prispevkov: 4131
Pridružen: Če Avg 13, 2009 11:07 am
Kraj: okolica Nove Gorice

Re: Registracija mopeda brez papirjev

Odgovor Napisal/-a automatic_7 » Ne Mar 26, 2017 3:28 pm

Berty napisal/-a:Mene pa zanima kako je z registracijo mopeda( Avtomatik A3, ki spada v AM kategorijo), če lastnik nima veljavnega prometnega, ima pa potrdilo o zavarovalni polici (in upam da staro prometno). Ali so možni prepis, registracija in izdelava novega prometnega?
pomoje ja, če je že bil registriran imajo v sistemu vpisano številko okvirja in če je napisano na tega lastnika lahko zaprosi za duplikat prometnega oz. lahko naredi kar prepis nate pomoje

Berty
glava cilindra
Prispevkov: 593
Pridružen: Sr Maj 11, 2016 3:41 pm

Re: Registracija mopeda brez papirjev

Odgovor Napisal/-a Berty » Ne Mar 26, 2017 8:17 pm

Hvala za odgovor :D
APN4M 83'
Colibri 03 59'

jerjer
zariban cilinder
Prispevkov: 102
Pridružen: Po Jul 25, 2011 12:19 pm

Re: Registracija mopeda brez papirjev

Odgovor Napisal/-a jerjer » Po Maj 14, 2018 2:51 pm

Po novem je tehnični pregled za 25 ke na 5 let. V soboto sem bil na TP in sem potem plačal samo cestnino cca 8€.

Uporabniški avatar
automatic_7
Moderator
Prispevkov: 4131
Pridružen: Če Avg 13, 2009 11:07 am
Kraj: okolica Nove Gorice

Re: Registracija mopeda brez papirjev

Odgovor Napisal/-a automatic_7 » Po Maj 14, 2018 3:18 pm

jerjer napisal/-a:
Po Maj 14, 2018 2:51 pm
Po novem je tehnični pregled za 25 ke na 5 let. V soboto sem bil na TP in sem potem plačal samo cestnino cca 8€.
koliko je star moped?

matijag
vplinjač
Prispevkov: 255
Pridružen: Sr Maj 15, 2013 12:49 pm

Re: Registracija mopeda brez papirjev

Odgovor Napisal/-a matijag » To Maj 15, 2018 6:29 am

Meni so rekli da nima veze starost . Vsakih pet let. Zavarovanje si tudi plačal?

franc
vplinjač
Prispevkov: 320
Pridružen: Po Maj 06, 2013 12:00 pm

Re: Registracija mopeda brez papirjev

Odgovor Napisal/-a franc » To Maj 15, 2018 6:31 am

Cestnino nisi plačal, ker je za mopede ni. Plačal si takso za registracijo.
lp

Uporabniški avatar
automatic_7
Moderator
Prispevkov: 4131
Pridružen: Če Avg 13, 2009 11:07 am
Kraj: okolica Nove Gorice

Re: Registracija mopeda brez papirjev

Odgovor Napisal/-a automatic_7 » To Maj 15, 2018 12:27 pm

matijag napisal/-a:
To Maj 15, 2018 6:29 am
Meni so rekli da nima veze starost . Vsakih pet let. Zavarovanje si tudi plačal?
no vsaj nekaj razlike da je v primerjavi s 45kami.

Odgovori